Javna rasprava o nacrtu Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta

06 dec 2021

Javna rasprava o nacrtu Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta (u daljem tekstu: nacrt Odluke) će trajati 15 dana i održaće se u periodu od  06.12.2021. godine zaključno sa 20.12.2021. godine.

Javna rasprava biće održana po slijedećem planu :

  1. Sa organima lokalne uprave i javnim službama - 08.12.2021. god., sa početkom  u 13 h, u sali za sastanke 15C na drugom spratu zgrade Opštine Tivat;
  2. Sa sportskim organizacijama, nevladinim organizacijama i drugim pravnim licima kojima je statutom utvrđeno bavljenje sportskom djelatnošću - 10.12.2021. god., sa početkom u 9 h, u sali za sastanke 15 C na drugom spratu zgrade Opštine Tivat;
  3. Sa skupštinskim tijelom - Odborom za društvene djelatnosti - 15.12.2021. god., sa početkom u 9 h, u sali za sastanke 15 C na prvom spratu zgrade Opštine Tivat;
  4. Centralna javna rasprava održaće se 20.12.2021. god., sa početkom u 17 h, u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Sekretarijat za društvene djelatnosti će preko sredstava javnog informisanja  uputiti poziv svim zainteresovanim subjektima da svojim učešćem doprinesu kvalitetnoj izradi Odluke.

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u nacrt Odluke biće dostupan svakog radnog dana od 08-11 h u zgradi Opštine Tivat - Sekretarijat za društvene djelatnosti (II sprat, kancelarija 16 A) i na internet sajtu www.opstinativat.me

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi, izvrše uvid u nacrt Odluke, daju svoje primjedbe, predloge i sugestije.

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti      za vrijeme trajanja javne rasprave neposredno u kancelariji Sekretarijata za društvene djelatnosti, na Građanskom birou, elektronskim putem na e-mail adresu drustvenedjelatnosti@opstinativat.me, ili putem pošte, na adresu Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija br.1.

Sekretarijat za društvene djelatnosti će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije i sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

Program javne rasprave - PDF

Nacrt Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta - PDF

Odluka o pristupanju izradi nacrta Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta - PDF