Najava radionice “Sloboda za žene!”

03 dec 2021

Sekretarijat za društvene djelatnosti u saradnji sa NVO “ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje” iz Kotora, organizuje edukativnu radionicu pod nazivom “Sloboda za žene!”. Radionica će biti održana u ponedeljak, 6. decembra, u multimedijalnoj sali Opštine Tivat, sa početkom u 19.00 h, a vodiće je aktivistkinja Ljupka Kovačević. Cilj ove radionice je podizanje svijesti o ženskom aktivizmu u svjetlu trenutnih društvenih dešavanja i ukazivanje na porast porodičnog nasilja i nasilja nad ženama. Radionica je otvorena za javnost, a broj mjesta je ograničen u skladu sa trenutnim epidemiološkim mjerama. Ova aktivnost se implementira u okviru “Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2018-2022 u opštini Tivat”.