Javna rasprava o Nacrtu odluke o nakanadama za korišćenje opštinskih puteva

16 jul 2021

Program javne rasprave o Nacrtu odluke o nakanadama za korišćenje opštinskih puteva - pdf

Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva - word