Poziv građanima da preuzmu tablice sa kućnim brojevima

16 jul 2021

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat poziva građane Tivta da preuzmu tablice sa kućnim brojevima. Tablice se mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata u Opštini Tivat  svakog radnog dana od 8 do 14 časova, kancelarija br 17. Za područje mjesne zajednice Krtoli, kućne brojeve je moguće preuzeti u prostorijama Mjesne zajednice.

Preuzete tablice građani su u obavezi da postave na svoje objekte, na način da su vidljivi sa ulice kojoj objekat pripada, a imaju i obavezu da prijave promjenu adrese MUP-u CG, filijala Tivat.

post slika