Javna rasprava o Nacrtu Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede

19 feb 2024
Javna rasprava o Nacrtu Odluke podsticajima u razvoj poljoprivrede, trajaće od 19.02.2024. godine zaključno sa 04.03.2024. godine
 1. Centralna javna rasprava održaće se u petak 01.03.2024. sa početkom u 10h u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.
 2. Organ lokalne uprave, zadužen sa sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za privredu Opštine Tivat
 3. Nacrt Odluke će se:
 • - objaviti na internet stranici Opštine Tivat: opstinativat.me
 • - na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine
 • - učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Sekretarijata za privredu, kancelarija broj 17 na II spratu
 1. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, poljoprivrednici, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi ostali zainteresovani subjekti da se uključe u proces javne rasprave.
 2. Primjedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti:
 • - u elektronskoj formi na e-mail: privreda@opstinativat.me
 • - u pisanoj formi nesposredno na pisarnici Opštine
 • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za privredu, Trg magnolija br. 1, 85320 Tivat
 1. Sekretarijat za privredu razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti izvještaj koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Tivat.

Program javne rasprave - detaljnije

Odluka - detaljnije

post slika