Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja za Veliki gradski park u Tivtu za period 2022-2027 godine

28 jan 2022

Sekretarijat za uređenje prostora obavještava javnost da je Predsjednik Opštine Tivat, Odlukom broj 01-322/21-681/2 od 27.01.2022. godine, utvrdio Nacrt Plana upravljanja za Veliki gradski park u Tivtu za period 2022-2027 godine i isti stavio na javnu raspravute obavezao Sekretarijat za uređenje prostora da sprovede javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja za Veliki gradski park u Tivtu za period 2022-2027 godine (u daljem tekstu Nacrt Plana) biće održana u periodu od 28.01.2022. godine do 16.02.2022. godine (20 dana).

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid  u Nacrt Plana je moguće izvršiti:

  • - putem veb-sajta Opštine Tivat – www.opstinativat.me 
  • - u štampanoj formi u zgradi organa uprave Opštine Tivat, odnosno u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5 (I sprat) svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova (srijedom od 08:00 do 14:00 časova).

Centralna javna rasprava o Nacrtu Plana održaće se u utorak 15.02.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u aministrativnoj zgradi Opštine Tivat – Multimedijalna sala.

Pozivamo vas da uzmete učešće u predmetnoj javnoj raspravi, date svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju u pisanoj formi:

  • - putem pošte na adresu Opština Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br.1, 85 320 Tivat
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me
 
  1. Program Javne rasprave - pdf
  2. Nacrt Plana upravljanja za Veliki gradski park u Tivtu 2022-2027 godine - pdf