Javna rasprava o Nacrtu Urbanističkog projekata Kostići

13 jun 2014

Javna rasprava o Nacrtu Urbanističkog projekata, održati će se u periodu od 13.06.2014.godine do 07.07.2014.godine (25 dana). - detaljnije