Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „MAŽINA“

11 jun 2014

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „MAŽINA“, održati će se u periodu od 12.06.2014.godine do 11.07.2014.godine (30 dana). - detaljnije