JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA

05 okt 2015

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada će sprovesti Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
Rasprava o tekstu Nacrta zakona počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, teksta Nacrta zakona sa obrazloženjem i Programa rasprave na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma, portalu e- uprave i objavljivanjem u dnevnom listu «Pobjeda».

Program Javne rasprave - dalje