JAVNA RASPRAVA O UTVRĐIVANJU NACRTA ODLUKE O ODVOJENOM SAKUPLJANJU I SAKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA RADI OBRADE NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT

08 mar 2018

PLAN JAVNE RASPRAVE - PDF

ZAKLJUČAK O JAVNOJ RASPRAVI - PDF

ODLUKA O NAČINU ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA - PDF