Javna rasprava o Zakonu o slobodnom pristupu informacijama organa lokalne uprave opštine Tivat

05 mar 2015

Misija OEBS u Crnoj Gori u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, uz tehničku i organizacionu pomoć Opštine Tivat, organizovala je danas u Tivtu javnu raspravu o slobodnom pristupu informacijama, čiji je medijski pokrovitelj Radio Tivat. Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici organa lokalne uprave opštine, predstavnik JP Komunalno , predstavnici nevladinih organizacija i predstavnici medija. Moderator današnje javne rasprave bio je Aleksa Ivanović iz Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, koji je na početku javne rasprave učesnike upoznao sa novinama koje je Zakon o slobodnom pristupu informacijama donio. To su proaktivno objavljivanje informacija od javnog značaja i mogućnost da Agencija, kao jedinstveni organ na nivou države , bude drugostepeni organ. Predstavnica OEBS, Oksana Poljuga je istakla da je javna rasprava u Tivtu druga koja je organizovana u Crnoj Gori te da je Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju u Crnoj Gori organizovala i 25 seminara posvećenih ovoj oblasti. Poljuga je naglasila da informacije pripadaju javnosti a ne državnim institucijama.

 

Novi predsjednik Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Đokaj je rekao je da je ovaj Zakon važan instrument u borbi za otvorenije društvo i borbi protiv korupcije i nepotizma. Pri tom je iznio očekivanja da će novi Savjet Agencije imati i novi aktivniji način pristupa cijeloj priči koja se zove slobodan pristup informacijama. Po njegovom mišljenju ako se u potpunosti sprovede ovaj zakon imaćemo otvorenije i transparentnije društvo a time bolju i efikasniju borbu protiv korupcije . Na planu primjene ovog Zakona očekuje i dobru saradnju Upravne inspekcije..
Glavna administratorka opštine Tivat, Jovanka Laličić je rekla da Tivat nije slučajno izabran za održavanje javne rasprave o slobodnom pristupu informacija jer je prepoznat kao primjer dobrog upravljanja i transparentnosti. Ona je istakla da su sve relevatne informacije i dokumenta o radu opštine objavljena na zvaničnom internet sajtu na kome je istaknut i poseban baner sa upustvom o pristupu informacijama. „Možemo se pohvaliti da su svi zahtjevi za slobodan pristup informacijama koji je u 2014. godini bilo 126, riješeni u roku. Na ovaj broj zahtjeva bila je svega jedna žalba",
U javnoj raspravi je uzeo učešća i koordinator pravnog programa MANS, Vuk Janković koji je istakao da je ova NVO za 10 godina podnijela 75.000 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, dok su od febrauara 2013. godine kada je novi Zakon stupio na snagu podnijeli 20.000. On je rekao da se dobar dio zahtjeva, njih 2.400 odnosi na ćutanje administracije te da je novi zakon efikasnije obzirodm da drugostepeni organ odlučuje o žalbama građana. „U 7.000 slučajeva dozvoljen nam je pristup informacijama, u 5.000 odbijen jer organi nijesu bili u posjedu dokumenata, a za 300 slučajeva zahtjev je odbijen jer se ticao novčanih izdataka iz opštinskog i državnog budžeta", rekao je Janković dodajući da se MANS u poslednje vrijeme fokusirao na novčane dotacije tokom izbornog procesa, posebno socijalna davanja koja predstavljaju novac poreskih obveznika.
Biljana Božić, šef odsjeka za slobodan pristup informacijama u Agenciji je istakla da su najviše zahtjeva dobili od nevladinog sektora 4.058 u čemu prednjači MANS, slijede zahtjevi novinara, a da se u zadnje vrijeme pokazuje interesovanje građana koji su podnijeli Javna rasprava 1blizu 600 zahtjeva.
U raspravi su učestvovali predstavnici Tivatske antikorupcijskee akcije, Alternativno kreativnog centra, Radio Tivta, odbornik Vlado Arsić i sekretarSekretarijata za informacione sisteme i zajedničke poslove.
Raprava je završena u 13,30 časova.

 

post slika