JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OPŠTINI TIVAT ZA PERIOD OD 2014 – 2017 GODINE

14 nov 2013
Odluka o Javnoj raspravi - PDF
Program Javne rasprave - PDF
Tekst - dalje
Sumarni pregled poboljšanja energetske efikasnosti - dalje
Aneks 1 - dalje     Aneks 2 - dalje     Aneks 3 - dalje       Aneks 4 - dalje