Javna rasprava povodom nacrta strateškog plana razvoja tivta za period 2012 – 2016

19 jun 2012

Nakon usvajanja od strane Opštinske Konsultativne Grupe, Predsjednik Opštine Miodrag Kankaraš donio je odluku o utvrdivanju Nacrta Strateškog plana razvoja Opštine Tivat za period 2012-2016 godine. Nacrt Strateškog plana stavlja se na javnu raspravu koja ce trajati 15 dana. Javna rasprava zamišljena je da održi u formi okruglih stolova I to prema rasporedu u prilogu

Nacrt strateškog plana ce biti dostupan na sajtu opštine: www.opstinativat.com kao i na oglasnoj tabli u prizemlju Opštine. Pozivaju se svi zainteresovani gradani da svoje komentare i sugestije pismeno dostave putem e maila: petar.vujovic@opstinativat.com ili jovanka.lalicic@opstinativat.com do okoncanja javne rasprave ili licno, svakog radnog dana od 09-11h u kancelariji broj 42 na III spratu. Kontakt: Petar Vujovic-Savjetnik Predsjednika Opštine za medunarodne odnose i ekonomski razvoj

Petar Vujovic
Koordinator OKG

Strateski plan Tivta 2012-2016 - dalje