JAVNA RASPRAVA ZA NACRT LOKALNOG PLANA ZA RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE 2015 – 2019

12 aug 2015

Program i zaključak javne rasprave - dalje

Nacrt lokalnog plana - dalje

Izvještaj - dalje