Javna rasprava o Nacrtu budžeta

13 dec 2011

Od 09.12.2011.god u toku je javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Tivat za 2012.godinu.
Danas je održan  okrugli sto sa nevladinim organizacijama. Današnji sastanak održan je kao godišnji radni sastanak predsjednika opštine Tivat, glavnog admnistratora i rukovodioca organa lokalne uprave  u cilju razmatranja i unapređenja saradnje lokalne uprave i nevladinog sektora.
Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici NVO-a: Da qui, Bellisima,Djeca Tivta, Pravi put, Glazbeno prosvjetno društvo Tivat, Organizacija žena i Maslinarsko društvo Boka.
Ispred Opštine Tivat prisustvovali su: predsjednik Opštine Miodrag Kankaraš, glavni administrator Jovanka Laličić i sekretari Ivan Novosel i Bosiljka Radonjić.
Pored rasprave o nacrtu Budžeta, na sastankui je bilo govora o novim zakonskim rješenjima , načinu finansiranja nevladinog sektora, raspodjeli i dinamici realizacije sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, obezbjeđenju prostora za rad nevladinih organizacija, posebno onih koje su od posebnog značaja za Opštinu ili koje svojim radom u pojedinim oblastima života grada daju poseban značaj.

post slika