JAVNI OGLAS ZA POTREBE DIREKCIJE ZA IMOVINU

08 jun 2016

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I - PRAVNI/A ZASTUPNIK/CA OPŠTINE - dalje