JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA INFORMACIONE SISTEME I ZAJEDNIČKE POSLOVE

25 feb 2016

Oglašava se prijem na radno mjesto NAMJEŠTENIK/CA-HIGIJENIČAR/KA, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme - dalje