Javni oglas za potrebe Sekretarijata za lokalnu samoupravu

12 sep 2016

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA PRAVNE POSLOVE - dalje