OBAVJEŠTENJE O ODLUCI ZA PRODUŽENJE ROKA JAVNIH POZIVA

07 nov 2017

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Tivat,  donio je Odluku kojom je produžio rok za predaju zahtjeva za učešće u javnim pozivima za podsticajne mjera u poljoprivredi za 2017.godinu.

ODLUKA - PDF

Rok za predaju zahtjeva je zaključno sa 01.12.2017.godine.

Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo u kancelariji broj 17, na telefon broj 032 661 347 i na email adresu radmila.kilibarda@opstinativat.com.