Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u realizaciji projekta i radu Savjeta i radnih grupa u okviru projekta Nova uloga organizacija civilnog društva u implementaciji i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou

25 jun 2013

JAVNI POZIV - dalje