Javni poziv za predlaganje člana-predstavnika nevladine organizacije, Radne grupe za izradu Lokalnog plana za kontrolu populacije pasa na teritoriji opštine Tivat

15 maj 2023
Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori koje se bave pitanjima dobrobiti životinja i ponašanjem pasa da predlože svog predstavnika za člana Radne grupe, čiji zadatak je da učestvuje u izradi Lokalnog plana za kontrolu populacije pasa na teritoriji opštine Tivat.

Predloženi predstavnik treba da posjeduje odgovarajuća znanja i iskustva u oblastima koja Lokalni plan sadrži.

Od predloženih predstavnika, Predsjednik Opštine će imenovati jednog člana za rad u radnoj grupi.

Prijave se podnose najkasnije do 30.05.2023. godine na adresu Sekretarijata za privredu Opštine Tivat, Trg magnolija br.1 ili na e-mail adresu: privreda@opstinativat.me.

Javni poziv se objavljuje na internet portalu Opštine Tivat www.opstinativat.me, na oglasnoj tabli Opštine Tivat i na lokalnom javnom emiteru "Radio Tivat" d.o.o.

Javni poziv - PDF

post slika