JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/CA RADNE GRUPE ZA IZRADU ELABORATA O DRUŠTVENO-EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI OSNIVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “SPORTSKI CENTAR” TIVAT

14 nov 2016

Javni poziv - dalje