JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/CA RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RAZVOJ SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIJIH ZA PERIOD 2019-2022. GODINE ZA OPŠTINU TIVAT

15 jan 2019

Pozivaju se organi lokalne uprave i ustanove socijalne zaštite iz Opštine Tivat da predlože svoje kandidate za članove radne grupe koja će izraditi nacrt Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period 2019 - 2022. godine za Opštinu Tivat.
JAVNI POZIV - PDF