JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE

10 jan 2018

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE - PDF