Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u opštini Tivat

23 apr 2021

Na osnovu člana 14 stav 1 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere („Sl.list CG - opštinski propisi“ br. 24/10) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat, objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u opštini Tivat.

  1. Pravo predlaganja kandidata za članove Etičke komisije imaju:

 - građanin;

 - grupa građana; 

 - obrazovne, naučne i stručne institucije;

 - ustanove iz oblasti kulture, medija, sporta;

 - nevladine organizacije

  1. Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini a ima prebivalište na teritoriji opštine Tivat.

Ovlašćeni predlagač iz tačke 1. poziva ima pravo predložiti najviše  jednog kandidata.

  1. Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:

 - izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa (odbornik, predsjednik opštine, predsjednik skupštine,  potpredsjednik opštine, glavni administrator i svako izabrano imenovano ili postavljeno lice u organima lokalne uprave u opštini Tivat),

 - funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora kao i drugi partijski funcioneri)

 -  pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji.

Ovlašćeni predlagač obavezno dostavlja: predlog sa kraćom biografijom kandidata i obrazloženjem predloga, potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije u skladu sa tačkom 3. ovog poziva, dokaz o prebivalištu kandidata i izjavu kandidata da prihvata kandidaturu.

Predlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat, na adresu Trg magnolija br. 1, 85320 Tivat, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Odbor za izbor i imenovanja će u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga utvrditi predlog kandidata za članove Etičke komisije.

Skupština opštine u roku od 60 dana, od dana dostavljanja predloga kandidata, donosi odluku o izboru članova Etičke komisije.

Za javni poziv u PDF formatu kliknite ovdje

 

Tivat, 23.04.2021.godine

Odbor za izbor i imenovanja

Predsjednica

Ankica Bogdanović