JAVNI POZIV za predlaganje članova/ca radne grupe za izradu Akcionog plana za mlade opštine Tivat 2015 – 2016

15 jan 2015

Javni poziv - dalje

ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI NACRTA AKCIONOG PLANA ZA MLADE ZA PERIOD 2015 -2016 U OPŠTINI TIVAT - dalje