JAVNI POZIV ZA SARADNJU NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

06 aug 2013

U okviru IPA Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji finansira Evropska unija, objavljen je treći poziv za dostavljanje prijedloga projekata. Ovo je ujedno i posljednji poziv u okviru programskog perioda 2007-2013, koji se odnosi na prioritet I „Podrška kreiranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice i privredu programske oblasti”. Potencijalni aplikanti mogu da podnesu aplikacije za projekte u okviru sljedećih mjera

 

MjeraI.1

Inicijative prekograničnog privrednog razvoja sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj
MjeraI.2 Inicijative za unapređivanje životne sredine, sa fokusom na zaštitu, promovisanje i upravljanje prirodnim resursima
MjeraI.3 Društvena kohezija i kulturna razmjena kroz aktivnosti koje povezuju institucije i ljude

Poziv će biti otvoren od 25.07. do 09.09.2013. godine.
Više informacija o ovom programu na: http://www.bih-mne.org/
Opština Tivat poziva sve zainteresovane NVO da dostave prijedloge za saradnju na projektima u okviru gore navedenog poziva. Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do ponedeljka, 12.08.2013 god. na e-mail adresu petar.vujovic@opstinativat.com .
Kontakt telefon: 032/661-345