JOŠ JEDNA AKCIJA TRETIRANJE PALMI POČINJE DANAS

14 nov 2016

Obavještavamo javnost da će od danas 14.11.2016.godine, početi četvrto tretiranje palmi ove godine vrste Kanarska datula Phoenix canariensis, na javnim površinama a u cilju spriječavanja širenja štetočine crvenog palminog surlaša Rhynchophorus ferrugineus .
Tretiranje vrši ovlašćena firma DOO „Ekoplant“ iz Podgorice uz nadzor stručnog lica iz DOO“Komunalno“ Tivat. Sa tretiranjem će se početi od šetališta Iva Vizina (lučica Kalimanj) i dalje prema Seljanovu . Narednih dana biće tretirano i ostalo obilježeno područje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova (vjetar, kiša) tretiranje će se odložiti, o čemu će se javnost obavjestiti.
Ovom prilikom obavještavamo i pčelare sa područja Tivta da od navedenog perioda zaštite pčelinja društva. Tretiranje će se vršiti sa insekticidom na bazi dimetoata – Perfektion.
Pozivamo privatne vlasnike koji u svojim dvorištima imaju ovu vrstu palmi da se radi zaštite palmi i spriječavanja širenja bolesti odazovu akciji tretiranja svojih palmi. Više informacija se može dobiti na telefon 067828880.
Napominjemo da je prepruka da se tretiraju i zaražene palme.