JU MUZEJ I GALERIJA TIVAT

28 nov 2018

 

Odluka o osnivanju Javne ustanove Muzej i galerija Tivat - dalje


Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzej i Galerije Tivat - PDF


Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Muzej i galerija Tivat - PDF


PLAN I PROGRAM RADA JU MUZEJI GALERIJA TIVAT SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. - PDF


Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Muzej i galerije Tivat - PDF


Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Muzej i galerija sa finansijskim planom za 2018.godinu - dalje


Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Muzej i galerija Tivat - dalje