Usvojene odluke sa XXV sjednice SO Tivat od 16.11.2018. godine

28 nov 2018

01. Odluka o donošenju DUP-a Servisna zona Luštica - dalje
02. Odluka o donosenju Strateskog plana razvoja Opstine Tivat za period od 2019-2022 godine - dalje
03. Odluka o izletničkoj taksi - dalje
04. Odluka o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za lica u stanju socijalne potrebe - dalje
05. Odluka o donosenju Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2018-2022 u Opstini Tivat - dalje
06. Odluka o izmjeni odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednog društva Parking servis Tivat - dalje
07. Odluka o izmjeni odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat - dalje
08. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat - dalje
09. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
10. Odluka o davanju saglanosti za zaključenje Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza u objektu koji se gradi na urbanističkoj parceli - dalje
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambeno poslovnog objekta 0304-463-331 od 02.10.2017 - dalje
12. Odluka o dopuni odluke o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambenih objekata - dalje
13. Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva za 2018.godinu za obveznike ove naknade na područjuz MZ Krtoli i MZ Krašići - dalje

Tonski zapis XXV Sjednica SO Tivat - dalje