JU Parking servis_dokumentacija

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO “Parking servis” za 2019. godinu PDF

Ustanove Grada