JU „Sportska dvorana“ Tivat_dokumentacija

Izvjestaj o radu sa finansiskim izvjestajem za 2019. godinu PDF

Program rada JU Sportska dvorana Tivat za 2014 godinu dalje

Zaključak o usvajanju programa rada JU Sporstka dvorana Tivat sa finansijskim planom za 2014. godinu dalje

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2015 godinu
dalje

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem JU „Sportska dvorana“ dalje

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2013.g  dalje

ODLUKE:

SO od 20.06.2013.

  • Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JU „Sportska dvorana“ Tivat dalje

SO od 28.12.2012.

  •  Odluka o imenovanju članova Savjeta JU „Sportska dvorana“ Tivat dalje

SO od 06.11.2012.

  • Odluku o izmjeni i dopuni o organizovanju JU „Sportska dvorana“ u Tivtu  dalje

Ustanove Grada