JUN 2018

13 jun 2018

- 29.06.2018 - Ugovor o zakupu terase_Marić Slobodan - br. 0101-464-537

- 28.06.2018 - Ugovor o kupoprodaji_Ivo Petrović - br. 0101-464-193/3

- 27.06.2018 - Ugovor o zakupu terase_"Hotels-N-Group" d.o.o. - br. 0101-464-534

- 26.06.2018 - Ugovor o zakupu terase_"Galia Trio Montenegro" d.o.o. - br. 0101-464-532

- 21.06.2018 - Ugovor o korišćenju poslovnog prostora_Brand New Tivat - br. 0101-464-4-524

- 20.04.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Borislav Parapid i "MDM GRADNJA" d.o.o. - br. 0101-444-349

- 19.06.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"GENERAL INVEST" d.o.o. - br. 0101-444-516

- 18.06.2018. - Ugovor o nabavci robe_D.O.O. Padikton - promet - br. 42/2018

- 15.06.2018 - Ugovor o nabavci robe_"Alliance" d.o.o. - br. 1902-404-11/7

- 15.06.2018. - Ugovor o zakupu terase_Nikolić Božidar Zoran - br. 0101-464-494/1

- 15.06.2018. - Ugovor za pružanje usluga_Pošta Crne Gore AD Podgorica - br. 00020-7816

- 14.06.2018. - Ugovor o nabavci robe_Kastex d.o.o. - br. 1902-404-4/6

- 11.06.2018. - Ugovor o zakupu terase_Progress Montenegro d.o.o. - br. 0101-464-209/30

- 11.06.2018 - Ugovor_Winproject KD Nikšić - br. 0101-055-483

- 11.06.2018. - Ugovor o zakupu privremene lokacije_LEDO D.O.O. - br. 0101-464-209/26

- 11.06.2018. - Ugovor o zakupu privremene lokacije_LEDO D.O.O. - br. 0101-464-209/28

- 04.06.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"ELCOM TRADE" d.o.o. - br. 0101-444-467