JUN 2019

03 jun 2019

- 24.06.2019. - Ugovor o izvođenju radova_"Global Project" d.o.o. - br. 1902-404-18/7 - PDF

- 20.06.2019. - Obavještenje o otkazu ugovora - 1906-404-71/8 - PDF

- 18.06.2019. - Ugovor o prodaji_Ivan Ilić - br. 0101-463-380/4 - PDF

- 17.06.2019. - Ugovor o izvođenju radova_"Nina Win" d.o.o. - br. 1906-404-60/7 - PDF

- 13.06.2019 . - Ugovor o izvođenju radova_GKM d.o.o. - br. 1906-404-70/6 - PDF

- 13.06.2019. - Ugovor o izvođenju radova_GKM d.o.o. - br. 1906-404-69/9 - PDF

- 06.06.2019. - Ugovor_Veljić Nebojša - br. 0101-050-4/45-1 - PDF

- 05.06.2019. - Ugovor o izvođenju radova_"Bauer" d.o.o. - br. 1906-404-63/8 - PDF

- 04.06.2019. - Ugovor o izvođenju radova_"Braća Magud - Grbalj" d.o.o. - br. 1906-404-71/6 - PDF

- 04.06.2019. - Ugovor o pružanju usluga_"HydroGis Systems" d.o.o. - br. 1906-404-64/7 - PDF

- 04.06.2019. - Ugovor o izvođenju radova_"Artek" d.o.o. - br. 1902-404-9/8 - PDF

- 03.06.2019. - Ugovor o pružanju usluga_"Arhitektonika" d.o.o. - br. 1906-404-44/6 - PDF

- 03.06.2019. - Ugovor o izvođenju radova_"Akropolis" d.o.o. - br. 1902-404-15/7 - PDF