KOMISIJA ZA OBILAZAK I UTVRĐIVANJE STANJA BUJIČNIH VODOTOKA OTPOČELA SA RADOM

16 okt 2018

U skladu sa Opštim planom zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja opštine Tivat za period 2018-2023, obavještava se javnost da je formirana Komisija za obilazak i utvrđivanje stanja bujičnih vodotoka za područje Opštine Tivat.

Navedena Komisija je već otpočela sa radom i u narednom periodu, članovi Komisije će obići najznačajnije bujične vodotoke, nakon čega će predložiti prioritete i mjere za sanaciju i održavanje istih.

U cilju evidentiranja svih mogućih kritičnih lokacija, pozivaju se građani da uočene probleme u funkcionisanju bujičnih potoka, sa jasnom naznakom tačne lokacije, dostave Komisiji, putem maila:  radmila.kilibarda@opstinativat.com, najkasnije do 01. novembra 2018. godine.