KONFERENCIJA ZA NOVINARE 11.02.2013

11 feb 2013

Danas je Predjednik Opštine Miodrag Kankaraš  u svom  Kabinetu, sa početkom u 10 časova  održao redovnu konferenciju za novinare. Predsjednik je informisao prisutne novinare o  aktuelnim dešavanjima  i planiranim aktivnostima  Opštine i njenih organa u narednom periodu. Predsjednik je  upoznao novinare  da je na dan 31.01.2013 godine realizovano ukupno 242.053,32 eura prihoda što čini 86,71 % realizovanih prihoda za prvi mjesec 2012.te godine Punjenje budžeta  u ovom trenutku je takvo da se može  realno očekivati da  će ukupni budžet za ovu godinu biti realizovan, kao   i da će biti realizovane kapitalne  investicije  za koje je u budžetu planirano cca 7 miliona eura. Ono što je posebno važno, istakao je Predsjednik  je činjenica da izvorni prihodi iz godine u godinu imaju tendenciju rasta. 

Polovinom marta biće održana sjednica Skupštine opštine na kojoj će se između ostalog razmatrati Izvještaj o radu Predsjednika Opštine i izvještaj  o funkcionisanju organa lokalne uprave, izvještaji o radu javnih preduzeća i ustanova, donijeti zaključci o umanjenju komunalne takse i zakupa zemljišta za 2013 godinu  što sa već ranije donijetom odlukom o  umanjenju  naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za hotele visoke kategorije , pokazuje puno razumijevanje i nastojanje  opštine da pomogne razvoj malog i srednjeg  biznisa u našoj opštini.
Što se tiče značajnijih investicija u našoj opštini istakao je  da radovi na III fazi kanalizacije teku planiranom dinamikom  i da  treba da budu završeni do 15.06.2013,  završena I faza sanacije DTV Partizan ,završena sanacija krova na Sportskoj dvorani,  u toku je II faza na kapeli u Radovićima,ovih dana će započeti radovi  na izgradnji  lungo mare od gradske rive do Porto Montenegra.  Ovih  dana biće raspisan  tender za isporuku 9500m2 kamena za popločavanje gradske rive Pine . U toku je revizija projektne dokumentacije za servisnu zonu za potrebe Službe zaštite, javnih preduzeća Vodovod i  kanalizacija i JPKomunalno.  U završnoj  fazi je dobijanje saglasnosti od strane Ministarstva finansija kako bi se  krenulo sa raspisivanjem tendera za traženje strateškog partnera za izgradnju autobuske stanice. U toku je  ili u završnoj fazi 15 Dup-ova / urbanističkih projekata. Predsjednik  je  upoznao novinare da u Opštini Tivat ima trenutno  8 pristupnih tačaka za korišćenje bežičnog interneta, kojI  u toku turističke sezone koristi između 3000 do 4000 ljudi a u ostalim mjesecima u prosjeku  500 ljudi dnevno. Tokom 2013 godine planirana je instalacija još četiri  dodatne pristupne tačke na Pinama i na trgu  Magnolija čime će se ostvariti  optimalna pokrivenost užeg gradskog jezgra. Tivat je jedan od sedam gradova u kome MNNews obezbjeđuje ovu uslugu u saradnji sa lokalnom samoupravom , turističkom organizacijom i stranim  donatorskim organizacijama. Predsjednik  je odgovarao na brojna novinarska pitanja koja su se uglavnom  odnosila na   velike investicije u opštini / Porto Montenegro , Luštica Development , QataryDiar i  Sv. Marko/, izgradnju Olimpijskog sela u  Lepetanima ,  brendiranje opštine Tivat.