KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

22 nov 2018

OPŠTINA TIVAT U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE:

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

KONKURS - PDF
PRIJAVNA DOKUMENTACIJA - PDF
SMJERNICE ZA APLIKANTE - PDF
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAJČEŠĆE GREŠKE PRI APLICIRANJU - PDF
INSTRUKCIJE ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA - PDF