KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

04 sep 2019

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat, objaviće dana, 05.09.2019.godine, Konkurs za dodjelu stipendije za studijsku 2019/20.godinu.

Pravo na stipendiju imaju: nosioci diplome “Luča”, studenti koji su položili ispite iz prethodne godine studija i postigli prosječnu ocjenu najmanje 9,00, lica sa invaliditetom, lica bez roditeljskog staranja, pripadnici RE populacije, kao i studenti master (postdiplomskih) studija.

Iznos stipendije u 10 mjesečnih rata pripada studentima:

  • sa prosječnom ocijenom od 9 do 9,5, u iznosu od 70,00   eura,
  • sa prosječnom ocjenom od 9,5 do 10. u iznosu od 100,00 eura
  • nosioci diplome "Luča" u iznosu od 100,00 eura

Opština Tivat i na ovaj način pruža podršku vrijednim studentima u namjeri da ih nagradi za uložen trud.

Napominjemo da je Opština Tivat studijske 2018/19.godine, stipendirala 50 studenata koji su zadovoljili uslove konkursa.

Konkurs će trajati 30 dana, zaključno sa 05.10.2019.godine.