Konkurs za izradu autohtonog suvenira na temu “Bucarska olimpijada”

22 jul 2022

Povodom 70 godina od odrzavanja prve Bucarske olimpijade u Tivtu, a u skladu sa Strategijom razvoja turizma opstine Tivat za period 2020 - 2024. godine (Aktivnost 3.4.8 - Razvoj i izrada autohtonih i lokalnih suvenira), Sekretarijat za drustvene djelatnosti Opstine Tivat raspisuje Konkurs za izradu autohtonog suvenira na temu "Bucarska olimpijada" - detaljnije