KORDINATORKA KANCELARIJE ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI ODRŽALA PREDAVANJE U SMŠ ŠKOLI

09 mar 2016
U sklopu redovnih aktivnosti Kancelarije i u skladu sa planom i programom nastavnog predmeta Zdravi stilovi života tokom prethodne sedmice ,koordinatorka mr Darka Ognjanović , održala je  predavanja u prvim razredima gimnazije SMŠ Mladost. Po nastavnom planu i programu iz predmeta Zdravi stilovi života, profesor Ivo Lekić i pedagogica Snežana Kršikapa pozvali su koordinatorku Kancelaije da održi niz predavanja na temu Bolesti zavisnoti.
Predavanja su bila uspiješna  i učenici su postavljali pitanja tako da se poveo dijalog i kroz razmjenu iskustava i načina ne samo prevencije već i reagovanja u slučaju da problem postoji u porodici ili u neposrednom okruženju. 
post slika