Kulturno naslijeđe i euroskepticizam

14 maj 2018

U okviru projekta "Suzbijanje euroskepticizma kroz očuvanje kulturne baštine" u kome je Opština Tivat partner, od 4. do 6. maja 2018. godine, u Domu kulture u Knjaževcu, održana je istoimena međunarodna konferencija.

Konferencija je imala za cilj da prikupi i predstavi iskustva 7 zemalja po pitanju očuvanja kulturnog naslijeđa i evroskepticizma, odnosno da:

  • pokaže vrijednosti i potencijal kulturnog naslijeđa kao strateškog resursa za EU;
  • podstakne učešće građana i interakciju sa lokalnim, nacionalnim i EU institucijama u debatama o tome kako da unaprijede zaštitu kulturnog naslijeđa i identiteta;
  • promoviše uključivanje građana u proces donošenja odluka EU.

Tokom tri dana trajanja konferencija je okupila 143 učesnika iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Srbije, od čega je 87 učesnika bilo iz inostranstva.

Opširnije na linku: http://www.ipp.rs/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=11

post slika