KURSOM SAMOODBRANE ZA ŽENE OPŠTINA TIVAT ZAVRŠILA OVOGODIŠNJU KAMPANJU “16 DANA AKTIVIZMA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA”

25 feb 2016

Opština Tivat se i ove godine pridružila globalnoj kampanji „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ koja je trajala od 25.novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10 decembra Međunarodnog dana ljudskih prava , organizujući niz aktivnosti:
U svim tivatskim obrazovno vaspitnim ustanovama, SMŠ Tivat, OŠ Drago Milović, OŠ Branko Brinić, Muzičkoj školi Tivat i JPU Bambi, postavljene se kutije za prijave i pritužbe za nasilje sa nazivom „SVI MOJI PROBLEMI“ na osnovu Protokola o postupanju, a koje će se periodično otvarati od strane pedagoške službe i jednog predstavnika Savjeta roditelja.

Omladinski klub u okviru svojih aktivnosti tokom kampanje organizovao je niz filmskih projekciju na temu nasilja u porodici, prevenciji nasilja i devijantnog ponašanja koje dovodi do svih vrsta nasilja.
U saradnji sa Aikido klubom Tivat organizovan je Kurs samoodbrane za žene u Trening centru AIKIDO Kluba Tivat.Treneri su građanke učili osnovama samoodbrane čime je opština Tivat obilježila Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Kurs je počeo 10.decembra i nakon Kursa svečano su im uručene potvrde o završenom kursu. Prijatelj kampanje bila je i SMŠ Mladost.
Kampanja ima za cilj podizanje svijesti o ovom problemu i podsticanje nadležnih organa i javnost da učestvuju u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

20151211 121105

post slika