Lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2021/22. godinu

19 nov 2021

Na osnovu člana 9 Odluke o stipendiranju studenata („Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 10/12, 03/13, 35/15 i 19/19), Komisija za dodjelu stipendija objavljuje listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2021/22. godinu - detaljnije