Odluka o dodjeli studentske nagrade Opštine Tivat za 2021. godinu

19 nov 2021

Na osnovu člana 72 stav 1 alineja 16 Statuta Opštine Tivat („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 24/18 i 09/20) i člana 9 Odluke o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 48/17), a u skladu sa Listom kandidata koji ispunjavaju uslove za studentsku nagradu za 2021. godinu, na predlog Komisije za dodjelu studentske nagrade, donosim ODLUKU o dodjeli studentske nagrade Opštine Tivat za 2021. godinu. - detaljnije