Lutkarska predstava

09 jun 2014

U subotu 07.06.2014. godine, u parku u Ulici 21. novembra, preko puta Hotela „Montenegrino“, u organizaciji udruženja „Sove“, u saradnji sa NVO „Expeditio“ iz Kotora i Opštinom Tivat, organizovano je druženje za najmlađe i prikazana je lutkarsku predstava, jedna od akcija u cilju oživljavanja javnih prostora. Sove su ručno pravile krpene i pletene lutke i osmislile lutkarsku predstavu sa lutkama i pozorištancetom, koje su, takođe, ručno izradile. Lutke, odjeća za lutke i pozorištance, namjenjeni su dječijem odjeljenju kotorske bolnice i Dječijem Centru u Tivtu.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

post slika