MENADŽER

23 jan 2015
  • Javni oglas - dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa  - dalje
  • Izvještaj o provjeri sposobnosti  - dalje
  • Izvjestaj o ocjenjivanju kandidata - dalje
  • Rang lista za izbor kandidata - dalje
  • Odluka o izboru kandidata - dalje