PROFESIONALNI SPASILAC

23 jan 2015
  • Javni oglas – dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa – dalje
  • Izvještaj o provjeri sposobnosti – dalje
  • Rang lista za izbor kandidata – dalje
  • Odluka o izboru kandidata – dalje