Ministar Sekulić boravio je u Tivtu

06 apr 2011

Juče je u Tivtu  boravio ministar održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore gospodin Predag Sekulić.U okviru posjete ministar je imao sastanak sa Predsjednikom opštine  Miodragom Kankarašem, kojem su prisustvovali i potpredsjednici opštine Krsto Bošković i Ilija Janović, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Tanja Jelić, glavnim administrator Marija Petović, sekretar za finansije i ekonomski razvoj Ivan Novosel i savjetnik za pravna pitanja predsjednika opštine Jovanka Laličić. Predsjednik opštine je upoznao ministra sa činjenicom da je opština Tivat među prvima u Crnoj Gori usvojila PUP opštine u skladu sa novim Zakonom o planiranju i time stvorila pravne pretpostavke za privlačenje velikih investitora, da je u toku izrada 12 planskih dokumenata nižega reda i da istovremeno sa time teku i značajni investicioni radovi kada je u pitanju infrastruktura /vodovod, kanalizacija, zaobilaznica i slično/. Predsjednik je upoznao ministra i sa dinamikom kada su u pitanju značajne investuicije u Tivtu a koje su i državnog značaja /Porto Montenegro, Luštica Development i Qatar di ar koji investira na području Plavih horizonata/.Predsjednik je istakao da je interes opštine Tivat za proširenje kapaciteta Aerodroma Tivat, za trajno rješavanje lokacije za odlaganje čvrstog otpada. Predsjednik je pri tom istakao da je potpisan ugovor za izradu idejnog rješenja za izgradnju sistema za prečišćavanje koji se nalazi na teritoriji opštine Tivat a za potrebe i opštine Kotor.

                 Ministar Sekulić je iskazao zadovoljstvo onim što je opština Tivat postrigla u prethodnom periodu i kada je u pitanju izrada prostorno planske dokumentacije ali  i  sa privlačenjem i zadržavanjem značajnih investitora. Pri tom je istakao da su tri najvažnije državne investicije upravo vezane za Tivat, što govori o tome da je opština na vrijeme prepoznala značaj izrade planske dokumentacije i potrebu uklanjanja biznis barijera za velike investitore. Opština Tivat je pokazala na djelu da ima pozitivan odnos prema velikim investitorima što najbolje pokazuje projekat Porto Montenegro. Ministar je pohvalio lokalnu samoupravu zbog toga  što izradu prostorno planske dokumentacije prate ulaganja u infrastrukturne objekte.Ministar je istakao da će nadležni organi u opštini Tivat imati punu podršku i pomoć nadležnog ministarstva.Takođe, dogovoren je načini rješavanja nekih konkretnih pitanja kao što su skraćivanje rokova za davanje mišljenja na  planove od strane ministarstva i dr. Ministar je najavio i donošenje novog Zakona o planiranju koji treba da uskoro bude usvojen i pozvao predstavnike opštine Tivat da daju svoj doprinos u kreiranju konačnih rješenja ovog zakona. Ministar je iskazao spremnost da Ministarstvo na čijem je čelu  zajedno sa opštinom Tivat traži strateškog partnera za valorizaciju hotelskih kapaciteta Mimoze i HTP Primorja kao i spremnost da zajedno uđu u realizaciju nekih manjih projekata kao što je osposobljavanje broda za reprezentativne potrebe opštine i ministarstva.

 

post slika