MUP i Opština Tivat potpisali Memorandum o izgradnji vatrogasnog doma i policijske stanice

05 jun 2023

Opština Tivat i Ministarstvo unutrašnjih poslova potpisali su danas memorandum o zajedničkoj izgradnji vatrogasnog doma i policijske stanice u Tivtu. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da mu je zadovoljstvo što je u Tivtu, te što je potpisan ovaj memorandum koji treba da doprinese bezbjednosti građana Tivta, ali i poboljša uslove rada službenika koji u ovakvoj turističkoj destinaciji treba da daju dodatan  napor.

“Bez bezbjednosti destinacije, nema dobre turističke ponude i ovo je simbioza koja mora postojati. Zaista smo zadovoljni što imamo ovako dobru saradnju sa Opštinom Tivat i što zajednički dajemo napore da i Tivat, ali i kompletnu Crnu Goru prezentujemo na pravi način“, kazao je Adžić. On je istakao da vjeruje da će i druge opštine, naročito one koje imaju finansijsku stabilnost, prepoznati ovaj projekat i učiniti nešto slično kako bi zajednički radili i podizali bezbjednost građana, ali i obogaćivali našu turističku ponudu.
“Opština Tivat je ustupila dio lokacije gdje se i sada nalazi Odjeljenje bezbjednosti Tivat. To je pozicija koja pruža izuzetnu efikasnost i zaista je dobra za pokrivenost kompletne teritorije opštine. Zadovoljni smo onim što je predviđeno memorandumom, većinu tih stvari ili gotovo sve radiće Opština Tivat“, rekao je Adžić.
Potpredsjednik Opštine Tivat Jovan Brinić istakao je da je naredni korak određivanje projektnog zadatka dodavši da je Opština preuzela obavezu raspisivanja konkursnog rješenja.
“Tako je po važećem Zakonu o planiranju prostora i izgradnje objekata, nakon čega se ide sa idejnim rješenjem, a poslije slijedi izrada glavnog projekta, angažuje se revizija i kreće se konačno u izgradnju. U fazi projektnog zadatka i izrade idejnog rješenja ćemo vidjeti potrebne kapacitete, što za Upravu policije, što Službe zaštite, i imaćemo detaljnije procjene“, Rekao je Brinić.
On je istakao da će lokalna uptrava učiniti sve da se sa realizacijom projekta počne u najkraćem mogućem roku.
„Svi naši rokovi su da bude što prije. To su rokovi koji su čekali dugo vremena. Ovo su, kao što sam rekao, pretpostavke da to može da se desi i svi ćemo sigurno dodatni napor da uložimo da bi to bilo što prije. Tivat je grad sa stranim investicijama, sa posjetom stranih turista i moramo imati reprezentativne službe, kao što su vatrogasni dom i policijska stanica, koje su u pojedinim gradovima i turistička atrakcija“, naglasio je Brinić.
Tivat je specifična sredina jer je sa stranim investicijama dobio nešto novo, ali Tivat kuburi sa prostorom, kazao je potpredsjednik Opštine dr Andrija Petković.

„Ustupanje bilo kakve lokacije sa naše strane jeste jedan veliki kompromis i ja se zaista nadam da će Vlada to umjeti da prepozna. Ja sam rekao i na ovome sastanku da Tivat kuburi sa osnovnom školom, sa mnogim stvarima koje su za nas prioritetne. Ali isto tako smo svjesni da sa dolaskom Porto Montenegra i Luštice Bay Tivat dobija neke nove dimenzije i da je od mirnog porodičnog grada danas i Tivat izložen, pored svih pozitivnih benefita koje ima, i negativnim uticajima, zbog čega je neophodno unaprijediti uslove rada ovih službi. Zaista se nadam da je ovo početak jedne kvalitetne komunikacije na nivou lokalna samouprava – Vlada”, rekao je Petković.

post slika

Galerija