NACRT DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „SELJANOVO“ SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE.

27 jul 2012

Nacrt detaljnog urbanističkog plana "Seljanovo" sa programom javne rasparve - PDF